Wije się wąż świata, straszny w swej wściekłości

Osiągnięcia (10)