Antidolum, to antidotum na ból istnienia.

Osiągnięcia (1)